Les eines de DOCUGestiona

Una plataforma integral per a la transformació digital i una empresa sense paper

Gestor documental Laboral

Digitalització, càrrega, organització, visualització i emmagatzematge de documents laborals (altes i baixes massives de treballadors, configuració de nòmines, mòdul de generació de documentació per signar,...).

Incorpora els següents mòduls de gestió i interacció:

Gestor documental Mercantil

Registre i organització de tota la documentació de constitució i estructura del negoci (contractes amb proveïdors i clients, acords, documentació interna d’empresa..).

Tota la informació s’emmagatzema a Google Cloud amb tota la seguretat i tranquil·litat que això comporta.

Gestió de Factures

Digitalització, càrrega, organització, visualització i validació de totes les factures dels teus proveïdors de forma àgil.

Permet integrar les dades amb l’ERP que disposi la mateixa empresa.

Mòduls de signatura digital

Permet validar i signar documents laborals i mercantils en temps real amb aplicació pròpia.

Permet signar documents laborals i mercantils de la forma més àgil i immediata.

Permet firmar documents laborals i mercantils quan el signant disposa d’un certificat digital.

TOP