Notícies

Conèixer l'actualitat a l'empresa sense papers

Dijous, 28 octubre 2021 / Publicat a Mercantil
Amb la recuperació progressiva de l’impacte econòmic de la crisi de la COVID19, el sector hoteler s’enfronta a un enorme desafiament, per poder restablir la normalitat en el negoci. A més, el repte és doble ja que ha de mantenir la seguretat i continuar oferint una gran experiència al client. En observar els molts avenços
Firma electrònica des del mòbil
MobileSign és el sistema de firma electrònica de DOCUGestiona a través del dispositiu mòbil, que incrementa la teva eficiència i el teu estalvi. Des de DOCUGestiona ens adaptem a la nova realitat dels negocis on la digitalització s’instaura com la guia d’èxit a totes les empreses i sectors, i que permet una millora substancial en
Gestión en la nube
Arxivar i recuperar la informació en paper de les empreses (nòmines, factures, contractes…) suposa un cost important, a més d’un desgast en temps del seu personal. Les tendències cap a la digitalització, emmagatzematge i gestió al núvol o cloud faciliten la presa de decisions amb més rapidesa i permeten deslocalitzar la ubicació dels seus centres
Dimecres, 25 agost 2021 / Publicat a Laboral
Multas registro horario
La Inspecció de Treball detecta 9.000 infraccions des que es va implantar la norma Fa dos anys i mig que totes les empreses han de tenir un registre diari de l’horari laboral dels seus treballadors. Així ho assenyalava el reial decret de 2019 que modificava l’Estatut dels Treballadors. Malgrat la seva obligatorietat, des que la
Cada vegada més persones s’apunten a la nova tendència del Workation, una nova combinació per treballar amb calma, que sembla portar resultats positius al treballador i l’empresa. Abans de la pandèmia acudíem a l’oficina i després tractàvem de conciliar la nostra vida personal de la millor manera possible, buscant el descans i la desconnexió durant
Dimarts, 13 juliol 2021 / Publicat a Sense categoria
Transformació digital empresa
La transformació digital a les empreses és un fet integrat en els principals objectius de les companyies. Les formes de comunicació i creació d’estratègies s’estan reinventant amb els avantatges de les noves tecnologies. Aporten un sòlid creixement de la transformació digital en l’àmbit empresarial i es converteixen en un valor diferencial, sent clau per a
Dimarts, 29 juny 2021 / Publicat a Gestió del Temps
modelo de trabajo híbrido en las empresas
En els últims mesos, moltes coses han canviat i és difícil per a nosaltres treballar sense canvis. El teletreball s’ha convertit en una opció completament viable perquè les noves tecnologies i la mà d’obra ho han permès. S’ha demostrat que ens hem acostumat a treballar de forma remota i la productivitat no sembla disminuir. Així,
Divendres, 11 juny 2021 / Publicat a Signatura digital
Què és la firma electrónica? La firma electrònica és un concepte jurídic, l’equivalent electrònic al de la signatura manuscrita, on una persona accepta i dóna per validat el contingut d’un missatge electrònic a través de qualsevol mitjà electrònic que sigui legítim i permès. S’ha de tenir en compte que una signatura electrònica crea un historial
Estem molt contents de presentar-vos el nou web de DOCUGestiona, la plataforma integral que ens ajuda en la digitalització de les empreses: www.empresasensepaper.com DOCUGestiona es composa d’una sèrie de mòduls que abarquen la gestió documental en matèria de recursos humans o contractual amb clients i proveïdors, així com mòduls específics per a la facturació i la signatura digital, eines avui imprescindibles per a
Els sistemes de gestió documental al núvol (el que en l’argot informàtic s’anomena cloud) entren amb força al panorama empresarial. Treballar al núvol comença a formar part de la rutina diària, i amb això tots els sistemes de gestió documental. Cada vegada més estem connectats a un món virtual que no entén de barreres i on
TOP